Đã có hơn 30 triệu người trên toàn thế giới tham gia hệ thống này.

Là một hệ thống thanh toán cho các hoạt động kinh doanh trực tuyến toàn cầu

TẠI SAO CHỌN GFF

VÍ MOBILE

Hệ Thống Web Money được tích hợp trên các HĐH mobile phổ biến như iOS & Android

BẢO HIỂM

Tài khoản được lưu trữ trên máy chủ được đảm bảo bởi chính sách bảo hiểm của chúng tôi.

GIAO DỊCH

Gửi và nhận trao đổi giữa các loại tiền tệ được thực hiện gần như ngay lập tức.

AN TOÀN

Tài khoản của bạn được lưu trữ an toàn tuyệt đối trong hệ thống bảo mật của Web Money

KIỂM SOÁT

Bạn được toàn quyền sử dụng tài khoản để mua , bán trao đổi trong hệ thống của Web Money.

ĐỊNH KỲ

Đầu tư vào Web Money định kỳ hàng tháng để được hưởng những chính sách đặc biệt.

Featured Work

Các Dự Án Trên Sàn Giao Dịch

Customers & Partners

Các đối tác trong các lĩnh vực liên quan của GFFLatworld

 
odooo
nsh
tvi
webmoney